ออกกำลังกายช่วงเช้า

ช่วงเวลาประมาณ 07:50-08:00 น. ทางโรงงานจะมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันในช่วงเช้า เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติงานภายในวันด้วยความสดชื่นและตื่นตัวอยู่เสมอ